Om EkLär

Om EkLär

Jag arbetar med kompetensutbildning i matematik för förskola, grundskola och gymnasium sedan 80-talet. Lek och lär inom fritidsverksamhet ingår också.
Som lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik, har jag mångårig erfarenhet som lärare dels från grundskolans och gymnasiets matematikundervisning och dels som lärare inom lärarutbildningens matematikkurser från förskolepedagoger till gymnasielärare i matematik.
Jag har skrivit böcker och håller kurser och seminarier- delar av det presenteras på hemsidan, och du är alltid välkommen att höra av dig för mer information.

Drivkrafterna
Det stora intresset för elevens matematik- och språkutveckling kopplat till själva matematikens utveckling med historiskt perspektiv har varit drivkraft i undervisningens utveckling. Här har ett mer demokratiskt arbetssätt samtidigt växt fram, där läraren lär sig lyssna på elevtankar och hjälper eleven att uttrycka dessa i tal och skrift (Jfr. LTG inom Läs och Skriv). Gestaltning av matematiktanken inom det centrala innehållet, som presenteras i en problemlösningssituation, skapar nyfikenhet hos eleven. Detta ger en miljö, där elevers kunnande i matematik och språk växer.

Målet
Ett lyft i matematikundervisningen i klassrummet/fritids/förskola är målet med min verksamhet, böcker och de kurser jag håller. Överallt där det handlar om matematik- och språkutveckling i samspel på alla nivåer i skolsystemet.

Resursperson inom utvecklingsarbetet
Jag kan hjälpa er som resursperson i arbetet med att utveckla undervisningen i matematik i klassrummet.
Innehåll, upplägg och tid för studiedagar/kursträffar planeras tillsammans med skolledare och lärare så att anpassning sker efter lärarnas önskemål och mål för undervisningen enligt Lgr11 och GY11. (Gymnasium, grundskola, förskola, särskola och även fritidsverksamhet.)

Satsning på matematik!
Under fliken KURSER finns ett urval av kursdagar med kompetensutbildning i matematik och matematikdidaktik i den nya kursplanens/ämnesplanens anda.

Bästa hälsningar
Eva-Stina Källgården
l

Recent Posts