Nyheter

Till Förälder och Pedagoger inom förskola, förskoleklass och  åk 1-3:

Som förälder/fritidspersonal/lärare kan du hitta våra vanliga familjespel och många andra idéer i min bok  “Spela och lek med Matematik” . Den hjälper dig att lyssna in matematiktänkandet hos ditt barn när de spelar olika familjespel. Det finns på varje sida i boken koppling till de matematiska förmågorna.

Om du hör av dig och önskar att jag kommer en stund på t.ex.arbets- eller föräldraträffar och berättar lite mer.gör jag det utan arvode i  Stockholm och dess närhet.

Om du som pedagog tillsammans med dina kolleger vill ha “en liten kurs” i ett arbetssätt som barnen gillar och där de lär sig matematik och du lär dig hur barn tänker i matematik utan att de behöver skriva sina tankar, så hjälper jag till. Hör av dig om/när ni är intresserade.

Artikel om Tallinjen

Läs min artikel om tallinjen här..

SPELA OCH LEK MED MATEMATIK -En handbok för pedagoger F-3 och Fritids

Till Lärare, Föräldrar och Elever på gymnasiet:

Laborationer på gymnasiet ger ett lyft!

Se och lyssna på exemplet Workkshop Golfboll med innehåll och arbetssätt.

På Matematikbiennetten i Stockholm  jan 2015 hade jag två pass:

Gripa och Begripa Begreppen i Laborationen (Gy)

Av de fyra laborationerna, där problemlösning och de övriga matematiska förmågorna blir synliga i ett centralt innehåll, genomför du en av dem tillsammans med tre andra lärare i gruppen. Via kollegialt lärande får du också kontakt med hur de tre övriga laborationerna genomfördes och utvärderades av de andra deltagarna.Tillfället ger en modell för hur du kan arbeta i ditt eget klassrum utifrån problemlösning både som mål och metod inom begreppsbildning. Lycka till!

Gripa och Begripa Begreppen i spel och lek F-3  (16 deltagare)

I de fyra spelen, där problemlösning och de övriga matematiska förmågorna visar sig, genomför du en av dem tillsammans med tre andra lärare i gruppen. Via kollegialt lärande får du också ta del av hur de tre övriga laborationerna genomfördes och utvärderades av de andra deltagarna.

Tillfället ger en modell för hur du kan arbeta i ditt eget klassrum utifrån problemlösning både som mål och metod inom begreppsbildning. Lycka till!

På Facebook

På facebook kan du följa debatter och information inom matematikfortbildning i undervisning på alla nivåer. Välj gruppen “Sveriges matematiklärarförening”, “Matematikundervisning” eller “Geogebra” och häng med!

Ex. Ett inlägg där jag beskriver mitt arbetssätt har jag citerat nedan. Där blev det många kommentarer.

Mitt problem är att det är svårt att nå ut “i etern” med ett arbetssätt som bygger på elevers utmaningar i klassrummet, där de själva först försöker lösa ett problem, sedan utbyta tankarna med en kompis och sammanställa i 4-grupp lösningen på tavlan och jämföra där med andra gruppers lösningar.Här sker både matematikutveckling och språkutveckling i samklang. Läraren/eleverna “lyfter” fram begrepp, som ingår, och skrivsätt för dessa. Detta kan vara en hjälp för eleven från en konkret situation till matematisk abstraktion. SEDAN blir det arbete i boken med träning, repetition och tillämpningar! Egentligen skulle jag vilja visa olika videoklipp på YouTube från klassrummet, där elever tänker högt med varandra och arbetar tillsammans med läraren. MEN det krävs så mycket tillstånd för detta. Men som sagts, så brinner jag för detta arbetssätt, som föregår träning och som i sin tur ger färdighet. Jag arbetar nu med att sammanställa olika laborationsuppgifter som passar alla kapitel i Matematik för hela gymnasiet.  Dessa kan t.ex. användas vid starten eller slutet av ett kapitel i en matteboken.

SPELA OCH LEK MED MATEMATIK -En handbok för pedagoger F-3 och Fritids

(Källgården) .
Varje sida i boken innehåller idéer och elevaktiviteter kopplade till syfte, centralt innehåll och till utveckling av de olika förmågorna i matematik, som finns angivna i Lgr11. Målet med boken är att väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet matematik. Du som förälder/lärare/fritidspedagog kan leda dem i utvecklingen av deras olika matematiska förmågor genom att lyssna på dem och leka med dem och samtidigt stödja dem på olika sätt i deras språkutveckling.
Den finns att beställa hos Askunge Thorsén Förlag AB, www.askunge.se och e-post: askunge@askunge.se
Du kan bläddra i delar av boken här

MATEMATIK MED MÖJLIGHETER för Särskolan

(Källgården, Svensson, Wramner), 2012.
Handledningen består huvudsakligen av aktiviteter i form av spel, som kopplas till den nya kursplanen i Lgrs 11 med betoning på det centrala innehållet i matematik för grundsärskolan åk 1-6. Övningarna i pärmen är också lämpliga att använda inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå (VUX 2012).
Kan beställas på www.bokverkstan.se

 

Recent Posts