Litteratur

Litteratur

SPELA OCH LEK MED MATEMATIK!
En handbok för pedagodger F-3 och Fritids och Föräldrar
(Källgården)
ISBN 978-91-86611-49-1
Pris 220 kr
Varje sida i boken innehåller idéer och elevaktiviteter kopplade till syfte, centralt innehåll och till utveckling av de olika förmågorna i matematik, som finns angivna i Lgr11. Målet med varje aktivitet i boken är att väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet matematik. Du som lärare, kan leda dem i utvecklingen av deras olika matematiska förmågor genom att lyssna på dem och leka med dem och samtidigt stödja dem på olika sätt i deras språkutveckling.
Askunge Thorsén Förlag AB, www.askunge.se och e-post: askunge@askunge.se
Bläddra i boken on-line här

MATEMATIK MED MÖJLIGHETER
(Källgården, Svensson, Wramner), 2012
Handledningen består huvudsakligen av aktiviteter i form av spel, som kopplas till den nya kursplanen i Lgrs 11 med betoning på det centrala innehållet i matematik för grundsärskolan åk 1-6. Övningarna i pärmen är också lämpliga att använda inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå (VUX 2012). Kan beställas på www.bokverkstan.se

MATEMATIK I SKOLAN
(Anderberg, Källgården)
är utformad som en handbok vid undervisning i matematik och studeras av läraren lämpligen i direkt anslutning till att ett moment som skall behandlas i klassrummet. Ett fåtal ex finns kvar. Skall ej ges ut i ny upplaga.

Edit

RECENT POSTS

Recent Posts