Förskola Fritids

Matte på Fritids och i Förskoleklass med Matteklubben! 

fritids

SÅ HÄR FUNKAR DET

 “ALL-inclusive” – planerat, packat och klart!

För Matteklubben har jag skrivit tre olika handledningar med tio aktiviteter/laborationer för de  stadierna: Förskoleklass, F-3 och Mellanstadiet. Övningarna är samlade i häften som beskriver hur och varför de olika övningarna görs.  Med koppling till läroplan/kursplan i matematik och matematikundervisning finns också allt material som behövs till övningarna packat i en låda. Själva utbildningen för lärarna tar ca 2 timmar. Vi kommer till ER!

Se också www.matteklubben.se eller FB-sidan Matteklubben

I min bok Spela och Lek med Matematik för F-3 kan du se vad det hela handlar om http://askunge.se/forlag/Spela_och_lek.html 

Skolverkets förslag till nya Läroplaner för Fritidshem och Förskoleklass är 

—Att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevens utveckling och lärande i matematik.

—Att förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång och undervisningen ska ta till vara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

HÖR av DIG till mig!

eva-stina@eskallgarden.se

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts