Hem

 

Här delar jag med mig av mina idéer till

utveckling av matematikundervisning på alla nivåer

Nu när själva Matematiklyftet med sina alla moduler skall

inspirera till fortsättning av det kollegiala lärandet hjälper jag till.

Med mottot “Handling, Tanke,  Begrepp och Symbol” vill jag möta

  1.  Lärare i Matematik i Förskoleklass och på Fritidshem och Grundskolan 1-3. Det gäller samarbetet i klassrummet tillsammans med eleverna. När vi träffas arbetar vi med  några av de aktiviteter, som jag sammanställt i boken Spel och lek med matematik där matematikutveckling samtidigt som språkutveckling sker för alla elever. Ett tillfälle där kompetensutveckling skulle kunna hållas är på en ämneskonferens eller del av en studiedag på skolan. Det handlar om lärandet kopplat till kursplanen 1-3 och  nya läroplanerna  både för Förskoleklass och Fritidshem.
  2. Lärare i Matematik på  Högstadiet och Gymnasiet håller jag på att utveckla olika matematikproblem. Syftet med dessa är att elevernas intresse och nyfikenhet gör  att problemet fokuseras och att de via problemlösning lär-/fördjupar sig i olika matematiska begrepp som ingår i det centrala innehållet i kurs/ämnes-planen. På en ämneskonferens tillsammans med mig kan du och dina kolleger få pröva några exempel, som du kan följa upp i klassen, och sedan kan ni visa både elevernas resultat och undervisningens vid ett nytt tillfälle. Här ser du ett exempel på hur ett sugrör kan kan delas och därmed bli en  introduktion för förståelse av olika begrepp  inom Matematik 1, 2 eller 3.
  3. Speciallärare som önskar få idéer till ett arbetssätt i matematik där eleven utvecklas när läraren är tyst och väntar in elevens tankar och hjälper sedan till med språkutveckling både verbalt och skriftligt.

 

 

 

 

Som lärarutbildare och författare inom matematik och matematikdidaktik med mångårig erfarenhet av grundskolans och gymnasiets matematikundervisning och kurser i utbildningen av  förskolepedagoger, fritidspedagoger och lärare i grundskolan och gymnasielärare har jag gett ut olka handledningar inom matematikundervisning (Grundsär, F-3 och 4-9).