Hem

Mitt motto för Matematikundervisning är

“Handling, Tanke,  Begrepp och Symbol” som genomsyrar tankarna i mina böcker från f-12.

Spela och lek med matematik F-3 och Fritids är en handbok för lärare där många av våra vanliga familjespel visar koppling till framför allt taluppfattning av de naturliga talen och räkning med dem.

Min tanke är att på fritids får eleverna möjlighet att spela spelen och sedan i klassrummet kan dessa kopplas till olika delar av tal och räkning med tal i själva undervisningen.

Handling och tanke med matematik är en handbok för lärare 4-6 och speciallärare. Den utgår från en aktivitet där koppling till matematiska begrepp lyfts fram på varje uppslag i boken. Mätning och taluppfattning inom bråkbegreppet tas upp på många olika sätt.

Båda böckerna finns på http://www.askunge.se

Samarbete via matematik-Ett kurstillfälle? 

Förskoleklass,  Fritidshem och  1-3. eller4-6

 När vi träffas arbetar vi tillsammans med  några av de aktiviteter, som jag sammanställt i boken Spel och lek med matematik eller Handling och tanke med matematik där matematikutveckling samtidigt som språkutveckling sker för alla elever. Ett tillfälle där kompetensutveckling skulle kunna hållas är på en ämneskonferens eller del av en studiedag på skolan. Det handlar om lärandet kopplat till kursplanen i matematik och  nya läroplanerna  både för Förskoleklass och Fritidshem.

 

Som lärarutbildare och författare inom matematik och matematikdidaktik med mångårig erfarenhet av grundskolans och gymnasiets matematikundervisning arbetar jag nu särskilt för att lärare på olika stadier skall se möjligheter att lära av varandra och utveckla undervisningen så att den når fler elever till nytta och glädje.